Associació de veïns i veïnes del barri de Navas

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de l’Associació de veïns de Navas i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat  de l’usuari a tot moment i de no recaptar informació innecessària sobre l’usuari.

Responsable de les dades:
Associació de veïns de Navas
Carrer de Las Navas de Tolosa 310,
Local baixos
08027 Barcelona
CIF 58215955
info@avvnavas.org
 
D’acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999, de protecció de dades l’Associació de veïns de Navas informa que les dades personals a través de la seva pàgina web són incorporades en un fitxer de la seva titularitat i utilitzades únicament amb la finalitat de donar resposta a les vostres sol·licituds, gestionar els contactes i facilitar la informació que se sol·licita, i que són necessàries per al seu compliment. Aquesta informació serà guardada i gestionada per l’Associació de veïns de Navas amb la deguda confidencialitat aplicant les mesura de seguretat informàtica que estableix la legislació aplicable per impedir l’accés o ús indegut de les dades, de la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.
 
Les vostres dades són confidencials i no se cediran a tercers, tret que existeixi obligació legal. Les dades que es proporcionin podran ser utilitzades per mantenir-vos informats pels diversos canals de comunicació sobre qüestions relatives a les nostres activitats.
 
Es podran exercir els drets reconeguts a la llei, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través d’escrit que podrà dirigir amb el número de DNI i la referència “llei protecció de dades” a:
Associació de veïns de Navas
Carrer de Las Navas de Tolosa 310, Locals baixos
08027 Barcelona
info@avvnavas.org
 
És important que perquè puguem mantenir les vostres dades personals actualitzades, ens informeu sempre que hi hagi hagut alguna modificació en elles, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquestes.
No ens fem responsables de la política de privadesa respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.
 
La present Política de Privadesa pot ser modificada per adaptar-la als canvis que es produeixin a la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquest web.